🌎
This job posting isn't available in all website languages

Energy: Opportunities at SGS

Energy: Opportunities at SGS

Explore Careers at SGS

SGS is wereldleider op het gebied van inspectie, controle, analyse en certificering. SGS staat bekend als de global benchmark voor kwaliteit en integriteit. SGS onderhoudt wereldwijd een netwerk van ca. 1.650 kantoren en laboratoria met meer dan 80.000 werknemers.” SGS Statutory Services Belgium vzw is binnen de SGS Groep Belgium actief in de sector van de statutaire inspecties, en dit voornamelijk in het domein van indienststellingen en keuringen van bouwkranen, graafmachines, hoogwerkers en andere werftoestellen, liften, elektrische installaties, opslagtanks, leidingen, drukapparatuur, enz. Daarnaast omvat het dienstenpakket ook veiligheidscoördinatie, expertise of audits met betrekking tot o.a. machine –en brandveiligheid, constructies, groene energie. Dankzij de verdere groei van onze energie afdeling hebben we momenteel een vacature voor de regio Brussel en Vlaanderen om ons technisch team verder te versterken: Energy – Efficiency engineer Functie : - U begeleidt energie audits, voert haalbaarheidsstudies aangaande hernieuwbare energiebronnen uit en verzorgt de energieprestatie-verslaggeving van gebouwen waarvoor U de nodige berekeningen doet. - U voert opdrachten uit zowel voor de overheid als voor andere SGS key accounts. - U hebt een uitgesproken interesse voor energie-efficiëntie in de bebouwde omgeving en bent vertrouwd met de in voege zijnde wetgeving. - U bent bereid tot verdere opleiding in energie monitoring, - boekhouding, Meet en Verificatie binnen het kader van Energie Prestatie Contracten.

005756 Requisition #

Learn More
Back to Top