🌎
This job posting isn't available in all website languages

Logistics: Opportunities at SGS

Logistics: Opportunities at SGS

Explore Careers at SGS

SGS (www.sgs.be) is wereldleider op het gebied van inspectie, controle, analyse en certificering. SGS staat bekend als de global benchmark voor kwaliteit en integriteit. SGS onderhoudt wereldwijd een netwerk van ca. 1.650 kantoren en laboratoria met meer dan 80.000 werknemers. SGS Ewacs NV is gespecialiseerd in onafhankelijk (grensoverschrijdend) afvalstoffenbeheer. Met een vergund milieucentrum te Melsele (waar vloeibare en vaste afvalstoffen worden opgeslagen en geconditioneerd), een nieuwe transportinfrastructuur (een 20-tal eigen vrachtwagens en containers) en een interventiedienst voor calamiteiten met gevaarlijke producten, heeft SGS Ewacs een unieke positie op de Belgische milieumarkt veroverd. Ter versterking van onze snel groeiende ‘Emergency Response Services’ in Melsele zijn wij momenteel dringend op zoek naar een plichtsbewuste en enthousiaste Magazijnverantwoordelijke & Interventiecoördinator gevaarlijke producten Functie: • Je bent verantwoordelijk voor het operationeel beheer van het magazijn, dat bedoeld is voor de op- en overslag van gevaarlijke afvalstoffen. • Je staat in voor het aansturen van een team operatoren, die worden ingezet in zowel de afvalactiviteiten als in de Emergency Response activiteiten. • Je bent verantwoordelijk voor het technisch materiaal en alle transportmiddelen. • Je kan actief plannen, coördineren en opvolgen. Je overlegt met de transportplanning om aan- en afvoer van de afvalstoffen te bepalen. • Je geeft instructies aan een interventieteam en verleent tevens ter plaatse als operator bijstand indien de situatie dit zou vereisen. • Je staat in voor het opmaken van instructies en VGM-plannen (Veiligheid, Gezondheid, Milieu) bij interventies en repacks. • Je bent verantwoordelijk voor de naleving van de kwaliteit- en werkvoorschriften, die van toepassing zijn bij de uitvoering van de dagelijkse taken.

007732 Requisition #

Learn More
Back to Top